Mateřská škola Univerzity obrany, Dobrovského 27, Brno
Mateřská škola Žabičky

Informace pro rodiče

VÁŽENÍ RODIČE, STÁLE PŘIJÍMÁME NOVÉ DĚTI DO NAŠÍ ŠKOLIČKY VE VĚKU  OD 2  LET, A TO  I V PRŮBĚHU TOHOTO ŠKOLNÍHO ROKU  S DOCHÁZKOU JEŠTĚ TENTO ŠKOLNÍ ROK NEBO S DOCHÁZKOU NA PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK !!!

Chcete své dítě přihlásit do naší MŠ? Přihlášky a ostatní dokumenty nutné pro přihlášení dítěte naleznete v sekci: "Dokumenty školy". 

Připomínáme nezbytné informace o  našem provozu:

1. Platby:

Č. účtu: 115-4172650227/0100, Komerční banka
Na toto číslo účtu prosím zasílejte měsíčně úplaty za předškolní vzdělávání a měsíčně stravné.

Variabilní symboly k jednotlivým platbám vám budou sděleny při nástupu dítěte do MŠ.

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu tohoto zařízení. Opakované neuhrazení těchto plateb ve škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do naší mateřské školy.

Odhlašování dětí z předškolního vzdělávání (vč. odhlašování stravy):    KLIKNI VLEVO NA RŮŽOVOU PASTELKU OMLUVENKA! Připomínáme, že odhlašování stravy je třeba provádět min. 1 den předem, a to vždy max. do 9.30 hod. UPOZORNĚNÍ:  Informace o přerušení provozu MŠ naleznete vždy v sekci " AKCE ŠKOLY".  Děkujeme za pochopení.

2. Kdo se o vaše děti stará:

Třída „Žabičky“

Telefon:   736432387, 728256057

E-mail: reditelka@skolkauo.czinfo@skolkauo.cz

3. Příchod a odchod dětí:

6.30-8.30

příchod dětí

8.45 

uzamykání budovy z bezpečnostních důvodů
(v nutných případech mohou rodiče použít zvonek u dveří)

12.30-13.00

odcházení  nahlášených dětí po obědě

13.00

uzamykání  budovy z bezpečnostních důvodů

14.30-16.00 

odcházení dětí domů

16.15 

uzamykání  budovy – konec  provozu MŠ

Mimo uvedené hodiny je možný příchod a odchod jen po předchozí domluvě s učitelkou nebo ředitelkou školy!

4. Evidence dítěte:

Nahlaste nám prosím včas každou změnu, kterou jste uvedli v přihlášce,  evidenčních listech a popř. i ve zmocnění pro vyzvedávání dítěte. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány a pro potřebu uplatnění zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. V neposlední řadě jsou změny potřeba hlásit s ohledem na bezpečnost a zdraví vašeho dítěte. 

Mateřská škola Univerzity obrany, Dobrovského 27, Brno