Mateřská škola Univerzity obrany, Dobrovského 27, Brno
Mateřská škola Žabičky

Besídka s rodiči ke Dni matek 2016

K letošnímu svátku našich maminek jsme si připravily krásná vystoupení, dárečky pro maminky a závěrem besídky jsme si s maminkami i zatancovaly.

Mateřská škola Univerzity obrany, Dobrovského 27, Brno