Mateřská škola Univerzity obrany, Dobrovského 27, Brno
Mateřská škola Žabičky

Ceník

Sazby stravného a úplaty za předškolní vzdělávání

MŠ s celodenním provozem

- výše školného za dítě/měsíc činí: 5.250,- Kč

- pro děti zaměstnanců Univerzity Obrany činí měsíční úplata za předškolní vzdělávání : 4.200,- Kč 

Strava zahrnuje dopolední a odpolední svačinu, oběd a nápoje v průběhu celého dne.

Stravné

 

Platby:

Č. účtu: 115-4172650227/0100, Komerční banka
Na toto číslo účtu prosím zasílejte měsíčně úplaty za předškolní vzdělávání a měsíčně stravné.
Variabilní symboly k jednotlivým platbám vám budou sděleny při nástupu dítěte do MŠ.

Mateřská škola Univerzity obrany, Dobrovského 27, Brno