Mateřská škola Univerzity obrany, Dobrovského 27, Brno
Mateřská škola Žabičky

UZAVŘENÍ PROVOZU ŠKOLKY

UZAVŘENÍ MŠ ŽABIČKY!

S účinností od 16.3.2020 vydalo Statutární město Brno Nařízení č. 5/2020 o přijetí krizového opatření (dále jen „Nařízení“), kde se:


"ZAKAZUJE S ÚČINNOSTÍ OD 16.3.2020 OSOBNÍ PŘÍTOMNOST DĚTÍ NA PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ VŠECH ZŘIZOVATELŮ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PODLE ZÁKONA Č. 561/2004 SB., O PŘEDŠKOLNÍM, ZÁKLADNÍM, STŘEDNÍM, VYŠŠÍM ODBORNÉM A JINÉM VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLSKÝ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A PŘI AKCÍCH POŘÁDANÝCH TĚMITO ORGANIZACEMI…...“

V důsledku tohoto Nařízení jsme nuceni, počínaje dnešním dnem, uzavřít provoz naší školky. Všechny děti mají od dnešního dne automaticky odhlášenou  stravu až do pozbytí účinnosti  Nařízení.  Okamžikem zrušení platnosti Nařízení se provoz školky automaticky obnovuje. Doporučujeme proto sledovat stránky Magistrátu města Brna nebo webové stránky školky: www.skolkauo.cz,  děkujeme za pochopení a přejeme v rámci možností klidné dny a pevné zdraví, kolektiv MŠ Žabičky.

Mateřská škola Univerzity obrany, Dobrovského 27, Brno