Mateřská škola Univerzity obrany, Dobrovského 27, Brno
Mateřská škola Žabičky

PROVOZ ŠKOLKY O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH 2020

Vážení rodiče, jak jsme vás informovali na webové stránce školky, facebooku školy, nástěnce šatny i telefonicky, školné na duben bylo prominuto - resp. přesunuto na měsíc květen. Dále připomínáme, že  jelikož byla školka uzavřena s ohledem na nařízení MMB č. 5/2020 od 17.3.2020 (poslední 2 týdny v měsíci březnu) a školné na březen jste hradili, přesouvá se jeden uhrazený týden z března na poslední týden v dubnu (školka je opět v provozu) a další týden z března se přesouvá na rozšířený provoz o letních prázdninách (týden 6.7.-10.7.20). Původní termín uzavření provozu školy z důvodu letních prázdnin byl od  6.7.2020 do 21.8.2020.  Nyní bude školka uzavřena v tomto termínu:

13.7.2020 - 21.8.2020

PROVOZ ŠKOLKY BUDE ZAHÁJEN 24.8.2020. S POZDRAVEM A PŘÁNÍM PEVNÉHO ZDRAVÍ, KOLEKTIV MŠ.

 

Mateřská škola Univerzity obrany, Dobrovského 27, Brno