Mateřská škola Univerzity obrany, Dobrovského 27, Brno
Mateřská škola Žabičky

akce školy školní rok 2019/2020

Milí rodiče, posíláme pro informaci aktivity školy, které v tomto školním roce pro děti připravujeme:

21.10.2019         -   "Sportík"

18.11.2019         -   "Třikrát vlk" - pohádka v MŠ v 10.00 hod.

29.11. 2019    -  "Mikuláš v MŠ"  - datum upřesníme

16.12.2019          - Divadlo v 10.00 hod.

17.12.2019          - "Vánoční nadílka" v 10. 00 hod

18.12.2019          - "Vánoční dílničky" - společné tvoření s rodiči v 15.15 hod.

15.1.2020           -  Muzikoterapie - "Kdysi dávno...." v 10.00 hod

27.1.2020            - "Sportík"

4.2.2020               - dětský karneval - datum upřesníme

24.2.2020           - "Sportík"

9.3.2020             - Divadlo v MŠ "Beránek a vajíčko" v 10.00 hod.

23.3.2020            - "Sportík"

7.4.2020             - "Velikonoční dílničky" - společně s rodiči v 15.15 hod.

22.4.2020           - "Muzikoterapie" v 10.00 hod.

11.5.2020           - divadlo v MŠ v 10.00 hod.

27.5.2020          -  školní "Výlet za zvířátky"

květen 2020        -   "Den dětí" - datum upřesníme

červen 2020        -    "Rozloučení se školkou"  - datum upřesníme - zábavné odpoledne pro děti i rodiče - v 15.15 hod.

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola Univerzity obrany, Dobrovského 27, Brno