Mateřská škola Univerzity obrany, Dobrovského 27, Brno
Mateřská škola Žabičky

O nás

PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY

Název: Mateřská škola Žabičky
Adresa: Dobrovského 27, 612 00 Brno
Ředitelka školy: Olga Kovářová,  e-mail: reditelka@skolkauo.cz
Telefon: 736538690, 736432387, 728256057
E-mail školy: reditelka@skolkauo.cz, info@skolkauo.cz
Facebook: https://www.facebook.com/msuniverzityobrany/timeline
Zřizovatel: Mateřská škola Univerzity obrany, s.r.o.
IČ 29202281
Veveří 466/23
602 00 Brno

 

Mateřská škola Žabičky  je  zřízena pro děti ve věku od 2 let a je školkou s již několikaletou praxí a zkušeností, sídlíme v klidné části Brna v Králově Poli. Školka je zapsána pod Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a splňuje normy  pro předškolní vzdělávání. Nabízíme plnohodnotné a kvalitní vzdělávání, které zaručí připravenost na základní školu a poskytne pevné základy, vyrovnanost a úspěch v budoucím životě dětí. Základy angličtiny a prevenci logopedie máme zařazeny do programu naší školky. Provoz školky není přerušen ani v době většiny školních prázdnin jako jsou např. jarní, zimní, pololetní, velikonoční  prázdniny apod.

Školní řád školy, Provozní řád školy a Školní vzdělávací program v platném znění pak naleznete v sekci "Dokumenty školy" na našich webových stránkách www.skolkauo.cz, kde si také školku můžete virtuálně prohlédnout.

Naše mateřská škola se nachází v klidném prostředí městské části Brno - Královo Pole na ulici Dobrovského a vlastní jednu třídu „Žabičky“, v současné době s kapacitou 27 dětí věkově smíšených. Naše škola je nejlevnější soukromou mateřskou školkou v Brně, kde nezabezpečujeme jen hlídání dětí, nýbrž se jedná o profesionální předškolní vzdělávání dětí se zaměřením na všestranný rozvoj dítěte. 

Program přizpůsobujeme zájmu dětí a jejich rodičů:

- Předškolní výchova a vzdělávání
- Pravidelná logopedická preventivní cvičení
- Angličtina zážitkovou formou ( min. 10 dětí ve věku 3 let)
- Otužovací program – saunování (v případě zájmu rodičů)
- Pohybovými aktivitami zvyšujeme fyzickou a psychickou odolnost dětí
- Vedeme děti k ochraně jejich zdraví, k rozvoji fyzické zdatnosti a psychické vyrovnanosti
- Pohybem zvyšujeme odolnost vůči nemocem
- Vštěpujeme dětem návyky zdravého životního stylu
- Zajišťujeme dostatečný prostor pro hru a vzdělávání uvnitř i venku
- Po edukačních a pohybových aktivitách se zařazují odpočinek a relaxační aktivity.

Angličtina:
Kromě rodného jazyka a jeho rozvoje nabízíme osvojování základů angličtiny zábavnou a zážitkovou formou, učíme se pomocí her, říkanek a písniček. Děti se 2x týdně seznamují s novými slovíčky, zpívají písně a zábavnou formou si osvojují cizí jazyk. Podmínkou je věk dítěte 3 roky a minimální počet 3letých dětí ve třídě 10 dětí.

Prevence logopedie:
Učitelky v mateřské škole významně přispívají k rozvoji přiměřené jazykové vybavenosti dětí a v rámci činnosti prevence logopedie pomáhají zdokonalovat řečový projev a komunikační dovednost dětí předškolního věku, přičemž edukační aktivity jsou vytvořeny s ohledem na aktivní učení se dětí ve srozumitelných situacích vycházejících z praktického života.

Ke školce patří rozsáhlá školní zahrada s již vzrostlou zelení. Zahájení provozu předcházela značná a rozsáhlá rekonstrukce přízemí budovy, nově byly instalovány nejen herní a vzdělávací prvky, ale celé zařízení mateřské školy je moderně zařízeno. Děti mají vlastní, oddělenou ložnici sloužící k odpolednímu odpočinku.

Pro venkovní pobyt dětí je využívána především přilehlá školní zahrada, která je vybavena širokou škálou venkovního zařízení určeného pro všestranný rozvoj dítěte – pískoviště, prolézačky, odrážedla apod.  Zahrada slouží i k řízeným sportovním aktivitám  dětí.

Stravování dětí probíhá podle zásad zdravé výživy ve třídě, svačinky i oběd jsou dováženy ve speciálních nádobách. Pitný režim je přizpůsoben individuálním potřebám dítěte.

Veškeré spontánní i řízené činnosti ve škole podporují rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém i tělesném vývoji, přispívají k osvojování základních pravidel chování dítěte.

V průběhu školního roku provádíme podrobné analýzy jednotlivých činností a z jejich výsledků pak dále vycházíme. Další podrobné informace o provozu školy jsou obsaženy v Provozním řádu a Školním řádu.

Přijímáme děti  v průběhu celého školního roku  dle potřeb a zájmu rodičů, potřebné dokumenty k zápisu dítěte naleznete v sekci "Dokumenty školy" nebo je lze vyzvednout přímo v MŠ.

 

Mateřská škola Univerzity obrany, Dobrovského 27, Brno